Bekkelaget barnehage

 

Bekkelaget barnehage ligger sentralt til i Bekkelaget på Åkershagan. På denne nettsiden vil det ligge sentral info om barnehagen. Vi har også en facebook side som vi jevnlig legger ut bilder. For mer detaljert info, ta kontakt: malinm@ywam.no eller
 telefonnummer: 40236552
Eier av barnehagen er Stiftelsen Ungdom i Oppdrag barnehager, Ungdom i Oppdrag er en tverrkirkelig misjonsorganisasjon. Vi har en del pedagogisk opplegg ut fra dette som kombineres lett med retningslinjene i forskriften til Lov om Barnehager: "Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver"  https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
For de som har plass i barnehagen bruker vi MyKid som digital kommunikasjons-plattform, her legges månedsplaner, nyhetsbrev og bilder ut.
Vi har, i tillegg til "etikk, religion og filosofi", hatt fagområdet "språk, tekst og kommunikasjon" som satsingsområde i flere år.
Det er to matdager i uka, ellers har barna med matpakke. Frukt serverer vi i barnehagen hver dag.


Blåveisen
Blåveisen er avdelingen for 3- 5 åringer. Der er det 24 plasser og 4 ansatte som jobber. Her deler vi ofte avdelingen inn i mindre grupper, for lettere å se hvert enkelt barn og for en bedre gjennomføring av ulike aktiviteter. De yngste på Blåveisen tilbringer mye av innetiden på "Maurtua", som er et stort og lyst rom innerst på avdelingen.
 De eldste, skolestarterne har egen gruppe en gang i uken med egne turer og skoleforberedende aktiviteter. Det gledes til å bli gammel nok til å komme i førskolegruppa! Som avslutning før sommeren har alltid førskolegruppa tur til Oslo og det internasjonale barnekunstmuseet på Vinderen.
Vi har samlingsstund hver dag, hvor alle er samlet sammen, det gjelder også i utetiden. 
Under frileken inne organiseres stasjoner med ulike aktiviterer/leker som barna velger fra dag til dag. Vi har språkgrupper en til to ganger i uka. Der jobber vi blant annet med ordgrupper, over-og underbegreper, og abstrakt og konkret språk. Vi bruker blant annet "Snakkepakken" i disse gruppene, og personalet er kurset i dette. Vi har også stor bevissthet på å gi barna førstehåndserfaringer med begrepene, "vi snakker om det vi gjør". Et godt språk vil lønne seg på alle felt senere i livet. 
På Blåveisen har vi "dagens barn", hvor det går på omgang hvem som innehar det vervet. Da er barnet en ekstra hjelper på avdelingen og er med og ordner til måltidene, teller opp og deler ut mat og drikke. Det er alltid stas å være dagens barn.
Vi har en fast turdag i uka hvor vi går turer i nærmiljøet, ellers er vi ute mange timer hver dag, ofte etter lunsj og fram til barnehagen stenger.
Her er et lite utvalg av hjelpemidler til språkutviklings-arbeidet

 
Solstua
Solstua er avdelingen for de som er 0-2 år, der er det 14 plasser og 4 ansatte som jobber. Dette er avdelingen, som for de fleste barna. er det første møtet med barnehagen, og vi legger stor vekt på en god tilvennings-periode da barnet starter opp i barnehagen. Det er viktig at denne fasen blir en god opplevelse for barnet og at de får tid til å knytte seg til personalet, og bli vant med å være borte fra mor og far. 
På Solstua har vi  to gruppedager i uka, hvor de eldste, "harepusene" og de yngste, "ekornene" har turer og opplegg hver for seg. Vi velger å gjøre dette fordi vi ønsker at alle barna skal få like muligheter til å møte utfordringer som svarer til deres utvikling. Vi er delt i grupper fram til lunsj. 
Språk, tekst og kommunikasjon jobbes blant annet med ved at vi har en vegg, "språkveggen", på avdelingen hvor det er bilder av fokusord som er ulike etter tema og årstid. En annen arbeidsmetode er at personalet "snakker om det vi gjør" -underveis, hele dagen.
Vi er ute hver dag, som regel på formiddagen og på den varme årstiden også på ettermiddagen. Da bruker vi uteområdet vårt og vi har også en egen inngjerding som vi kan være og leke i. Vi har en turdag i uka hvor vi går på tur i nærmiljøet. Etter lunsj er tiden satt av til hvile, både for de som sover og de som ikke sover lenger. De som sover gjør det i vogner ute, mens de andre har en rolig stund med dempet lys og eventuelt litt musikk eller høytlesning/lydbok inne.


Visjon og pedagogisk arbeidsgrunnlag
Vår visjon: Vi vil gi barna gode opplevelser og verdier som kan danne grunnlaget for en god framtid for hver enkelt. 

Dette betyr at vi i ord og handling 
vil formidle at den enkelte er unik og verdifull bare fordi den er til. Personalet vil jobbe med hvordan vi
bebest 
mulig kan ha visjonen som en veileder i de ulike situasjonene i barnehagen. 

Vi jobber ut i fra Rammeplanen for barnehager,fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Ny rammeplan er under arbeid og vil tre i kraft fra barnehageåret 2017/2018.Personalet skal jobbe med implementering av denne i sine årsplan-samlinger. 


Personalet
Det er viktig for oss med faglig kompetente,nære og glade voksne som er tilstede i øyeblikkene som deles med barna.. Vi verdsetter trygghet, trivsel og kvalitet for både barn og ansatte. Du og barna møter lekne ansatte med vekt på humor og barnets beste i fokus i alt det vi foretar oss. 
Vi prioriterer videreutdanning og kursing for de ansatte, vi jobber i en sektor under stadig forandring på grunn av mer forskning på feltet og det er viktig at vi følger med og holder oss oppdaterte.