Kontakt/info

Bekkelaget barnehage

Kontaktinfo: Blåveisen:954 79 071 , Solstua: 414 97 742, Styrer: 402 36 552
Åpningstider: 07.00-16.30