Priser

Barnehager - betalingssatser

1. Følgende betalingssatser for barnehageplass godkjennes f.o.m. 01.01.2017:

Heldagsplass – inntil 9 timer pr. dag – 5 dg./u kr 2.730,- pr. bet. termin.

Ved delte plasser betales i % av hel plass:
2 dager pr. uke: 50 % av hel plass Alt. 2/3 dager pr. uke: 60 % av hel plass
3 dager pr. uke: 70 % av hel plass 4 dager pr. uke: 85 % av hel plass

Ev. andre oppholdstider pr. dag beregnes forholdsmessig.

2. I tillegg til de ordinære betalingssatser kommer matpenger med kr 180,- pr. bet. termin

for heldagsplass – inntil 9 timer pr. dag – 5 dg./u. Matpenger beregnes forholdsmessig,

lik ordinær foreldrebetaling.

3. Søskenmoderasjon i kommunale og private barnehager beregnes som følger:

For barn nr. 2 gis det en reduksjon på 30 %.

For barn nr. 3, 4 osv. gis det en reduksjon på 50 %.

Søskenmoderasjon beregnes av yngste barn.

Søskenmoderasjonen gjøres gjeldende uavhengig av om barna går i ulike barnehager.

4. Ved salg av enkeltdager godkjennes følgende betaling pr. dag:

Heldagsplass – inntil 9 timer pr. dag – kr 180,- pr. dag

Comments