Priser

Barnehager - betalingssatser

1. Følgende betalingssatser for barnehageplass godkjennes f.o.m. 01.01.2021:

Heldagsplass – inntil 9 timer pr. dag – 5 dager i uken er kr 3.230,- pr. betalte termin

Ved delte plasser betales i % av hel plass: 

100 % plass = 3.230,-

80 % plass   = 2.745,-

60 % plass   = 2.261,-

Kostnader for ev. andre oppholdstider tas med barnehageleder.


2. I tillegg til de ordinære betalingssatser kommer matpenger med kr 300,- pr. betalte termin

for heldagsplass – inntil 9 timer pr. dag – 5 dager i uken. matpenger beregnes forholdsmessig,

lik ordinær foreldrebetaling.

100 % = 300,-

80 %   = 250,-

60 %   = 200,-


3. Søskenmoderasjon i kommunale og private barnehager beregnes som følger:

For barn nr. 2 gis det en reduksjon på 30 %.

For barn nr. 3, 4 osv. gis det en reduksjon på 50 %.

Søskenmoderasjon beregnes av yngste barn.

Søskenmoderasjonen gjøres gjeldende uavhengig av om barna går i ulike barnehager.


4. Ved salg av enkeltdager godkjennes følgende betaling pr. dag:

Heldagsplass – inntil 9 timer pr. dag – kr 180,- pr. dag

Comments