Søk om plass

Hvis du vil søke plass i Bekkelaget Barnehage så kan du enten:

Sende en e-post på malinb@ywam.no

eller ringe 40236552. 

Eller søk plass via Internett (IST barnehageweb).