Søk om plass

Hvis du vil søke plass i Bekkelaget Barnehage så kan du enten:

Sende en e-post på maily.reinemo@ywam.no

eller ringe 46 90 80 66

Eller søk plass via Internett (IST barnehageweb).