Søk om plass

Hvis du vil søke plass i Bekkelaget Barnehage, gå inn på Stange kommune sine nettsider:

Gå inn på https://stange.kommune.no

Søk plass via Internett .https://barnehage.visma.no/stange

Ved spørsmål kan du kontakte styrer, Mai-Ly Reinemo på tlf. eller e-post. 

Tlf: 46 90 80 66

E-post: maily.reinemo@gmail.com